Veel gestelde vragen

Wij hebben veel cliënten die in oude wijken wonen waar nog van die oude oplegsloten op de voordeuren zitten. Hebben jullie hiervoor ook een oplossing?

Binnen het Telelock® concept is een elektronisch oplegslot beschikbaar. Dit oplegslot werkt op batterijen en kan op dezelfde manier worden beheerd als de Telelock® motorcilinders.

Van onze technische dienst heb ik begrepen dat de afstand van de rand van de deur tot het hart van de cilinder bij de toegepaste oplegsloten niet altijd gelijk is. Kan dit worden opgelost zonder een nieuw gat in de deur te boren?

Deze maat wordt de doornmaat genoemd. De Telelock® oplegsloten zijn voorzien van een verstelbare doornmaat, deze kan dus eenvoudig worden aangepast aan de bestaande situatie./toggle]

Standaard worden de Telelock® oplegsloten middels een 4-tal AA formaat batterijen gevoed, een externe voeding is niet nodig maar is desgewenst wel mogelijk.

De deuren waarop oplegsloten zijn gemonteerd zijn vrijwel altijd oude deuren. Deze oude deuren hebben nogal eens de neiging om krom te trekken en/of te klemmen. Kan jullie oplegslot hier mee om gaan?

Indien de deur nu met een sleutel geopend kan worden, al dan niet door gelijktijdig aan de greep of knop te trekken, kan die deur ook met een Telelock® oplegslot worden ontgrendeld. Hiervoor is het Telelock® oplegslot voorzien van een speciaal mechanisme welke ontgrendeling bij vrijwel ieder belasting mogelijk maakt.

In ons verzorgingsgebied staan veel bovenwoningen. Veel deuren zijn al voorzien van een elektrisch oplegslot of een oplegslot waaraan een elektrische opener met een ketting is gemonteerd. Hoe lossen jullie deze situaties op?

Hiervoor heeft Telelock® een tweetal oplossingen, afhankelijk van de situatie en de wensen wordt de meest geschikte van die twee ingezet. De eerste oplossing is de Telelock® universele deurcontroller. Met deze deurcontroller kan het bestaande slot of deuropener worden aangestuurd en op dezelfde manier worden bediend en beheerd als de andere Telelock® producten. De andere oplossing is het Telelock® oplegslot, waarbij het bestaande oplegslot en de eventuele separate elektrische opener niet langer nodig zijn. Uiteraard is ook hier uniform beheer en bediening mogelijk. Een derde oplossing in de vorm van een Telelock® kettingdeuropener wordt onderzocht. In dat geval kan een bestaande kettingdeuropener worden vervangen door een Telelock® ketting-deuropener of een Telelock® kettingdeuropener worden toegevoegd aan een bestaand oplegslot.

Is het mogelijk om het oplegslot of uw motorcilinder zonder batterijen te gebruiken, bijvoorbeeld gevoed via een adapter?

Ja, het is mogelijk om zowel het Telelock® oplegslot, de motorcilinder als de universele deurcontroller zonder batterijen te gebruiken. Alle drie zijn ze standaard voorzien van een aansluiting voor een externe 12VDC voeding. Een geschikte adapter kan desgewenst door Telelock® worden geleverd. Voor een optimale werking wordt geadviseerd om ook in het geval van voeding via een externe voeding de batterijen te plaatsen. De batterijen werken in dat geval als noodstroomvoorziening.

Wat gebeurt er als het elektrisch uitvalt, kan de deur met een Telelock®slotdan nog wel worden geopend?

De Telelock® oplegsloten, motorcilinder en deurcontroller worden standaard door middel van batterijen gevoed, het uitvallen van het elektrisch heeft geen invloed op de werking van het oplegslot of de cilinder. Indien ervoor gekozen is het oplegslot of de motorcilinder via een externe voeding te voeden, adviseren wij tevens een setje batterijen te plaatsen. In het geval het elektrisch uitvalt, schakelt het oplegslot of motorcilinder automatisch over op batterijen. Daarnaast zijn het Telelock® oplegslot en de Telelock® motorcilinder ook nog steeds met een mechanische sleutel bedienbaar.

Er zijn door de woningcorporaties in ons verzorgingsgebied voornamelijk oplegsloten van LIPS en NEMEF gebruikt. Heeft u hiervoor ook een oplossing?

Tijdens de ontwikkeling van Telelock® oplegsloten is een inventarisatie gemaakt van de in Nederland gebruikte oplegsloten. Een deel van de nog in gebruik zijnde oplegsloten zijn door de firma’s LIPS en NEMEF geleverd. Om een geschikte vervanger voor alle door ons geïnventariseerde oplegsloten te kunnen leveren wordt het Telelock® oplegslot inverschillende uitvoeringen geleverd en is iedere uitvoering zodanig uitgevoerd dat de doornmaat instelbaar is. Wij zijn nog geen oplegsloten tegengekomen waarmee de Telelock® oplegsloten niet compatible zijn./toggle]

Tijdens de ontwikkeling van Telelock® oplegsloten is een inventarisatie gemaakt van de in Nederland gebruikte oplegsloten. Een deel van de nog in gebruik zijnde oplegsloten zijn door de firma’s LIPS en NEMEF geleverd. Om een geschikte vervanger voor alle door ons geïnventariseerde oplegsloten te kunnen leveren wordt het Telelock® oplegslot inverschillende uitvoeringen geleverd en is iedere uitvoering zodanig uitgevoerd dat de doornmaat instelbaar is. Wij zijn nog geen oplegsloten tegengekomen waarmee de Telelock® oplegsloten niet compatible zijn.

Wij zoeken een oplossing waarbij op een uniforme manier de verschillende voordeuren van de woningen van onze cliënten en de centrale toegangsdeuren van de appartementencomplexen geopend en beheerd kunnen worden. Hoe zit dat met de producten die jullie aanbieden?

Zowel de Telelock® motorcilinders, de Telelock® oplegsloten als de Telelock® universele deurcontrollers zijn met dezelfde APP te openen en vanuit hetzelfde platform te beheren. Daarbij is geen verschil tussen de verschillende producten. Zelfs de installateur kan met één APP de verschillende producten instellen.

Wat voor accu’s of batterijen gebruiken jullie voor de oplegsloten?

Door onze producten worden standaard AA formaat alkaline batterijen gebruikt. Deze batterijen kunnen desgewenst eenvoudig door de bewoner worden vervangen en bijvoorbeeld bij de Blokker worden gekocht. Wij adviseren het gebruik van een goede kwaliteit alkaline batterij van bijvoorbeeld Duracell, Panasonic of Energizer.

Hoeveel sleutels levert u met de motorcilinder of oplegslot mee?

Standaard worden 3 mechanische sleutels en 5 elektronische sleutels met hetTelelock®oplegslot of motorcilinder meegeleverd. Extra mechanische sleutels kunnen eenvoudig via DLC Care B.V. bijbesteld worden. Ook extra elektronische sleutels kunnen eenvoudig tegen een gering bedrag worden bijgekocht.

Wij hebben als zorgorganisatie veel personeelsleden. Wij willen dat alle verzorgenden in een wijk de beschikbaarheid krijgen over een elektronische sleutel van iedere cliënt in die wijk. Kan dat en hoe is dat geregeld?

Als zorgorganisatie kunt u beschikken over een eigen beheeromgeving en eigen digitale sleutels voor uw personeelsleden. Cliënten waar u toegang wenst te krijgen hoeven slechts 1 elektronische sleutel aan uw organisatie af te staan. Op basis van die ene sleutel kunt u binnen uw eigen beheeromgeving de sleutels van uw personeel toegang verlenen.

Hoeveel elektronische sleutels kunnen met een motorcilinder worden gebruikt?

Iedere Telelock® motorcilinder, oplegslot en deurcontroller is uitgerust met een geheugen voor maximaal 500 stuks individuele elektronische sleutels en 100 stuks sleutelgroepen. Iedere sleutelgroep kan tot 65.000 sleutels bevatten. Sleutelgroepen kunnen worden gebruikt vanuit de beheeromgeving voor zorgorganisaties of andere partijen die een beheer functie hebben.

Maakt u gebruik van accu’s of speciale batterijen en hoe garandeert u dat deze na verloop van tijd nog leverbaar zijn?

De Telelock®producten maken gebruik van standaard AA formaat alkaline batterijen welke eenvoudig door de bewoner, verzorger of monteur vervangen kunnen worden. Deze batterijen zijn zo nodig bij bijvoorbeeld Blokker te koop. Omdat deze batterijen reeds tientallen jaren in de meest uiteenlopende producten worden gebruikt is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze batterijen binnen de komende 10 jaar niet meer leverbaar zouden zijn. Wij adviseren het gebruik van een goede kwaliteit alkaline batterij van bijvoorbeeld Duracell, Panasonic of Energizer.

Wat zijn de kosten voor vervangende accu’s of batterijen?

Telelock® maakt voor zowel de motorcilinder, het oplegslot als de universele deurcontroller gebruik van standaard AA formaat alkaline batterijen. Deze batterijen kosten, afhankelijk of ze per blister of in de bulk worden gekocht, ongeveer tussen de €0,50 en €1,50 per stuk.

Wij hebben cliënten in oude en nieuwe wijken van de stad. In de nieuwbouwwijken zijn de deuren veel dikker dan in de oude wijken. Hoe heeft u dit opgelost?

De Telelock® motorcilinder is leverbaar met verschillende lengtes cilinders. De standaard lengte komt overeen met een mechanische cilinder met aan beide zijden een lengte van 30 mm. Aan ieder zijde is de cilinder in stapjes van 5mm te verlengen. Op deze manier kan voor vrijwel ieder deur de juiste lengte cilinder worden geleverd.

Hoelang gaan de batterijen van de motorcilinder mee?

Tijdens duurproeven met de motorcilinder werd de deur voortdurend (met korte tussenpozen) van slot (dag- en nachtschoot) en op slot (dag- en nachtschoot) gedraaid. Dit werd gedaan met verschillende merken en types enkelpunts- en meerpuntsloten in een zijdelings belaste deur (effect van een kromme of slecht afgehangen deur) en een zijdelings onbelaste deur (effect van een rechte en goed afgehangen deur).Gemiddeld kon de deur 5.644 keer geheel van slot (dag- en nachtschoot) of geheel op slot (dag- en nachtschoot) worden gedraaid.
Daarnaast is aan de hand van metingen een verwachte levensduur van 3,5 jaar berekend in het geval de deur helemaal niet wordt aangestuurd.

Op basis van bovengenoemde informatie is de verwachting dat de batterijen gemiddeld 1 maal per jaar vervangen moeten worden. Hierbij is er vanuit gegaan dat de deur 8 maal per dag wordt gebruikt en veel mensen de voordeur overdag niet op slot draaien, maar gewoon dicht drukken.Indien een deur per dag 8 maal volledig van slot (dag- en nachtschoot) en 8 maal volledig op slot (dag- en nachtschoot) wordt gedraaid moeten de batterijen naar verwachting gemiddeld 2 maal per jaar worden vervangen.

Hoelang gaan de batterijen van het oplegslot mee?

Door het speciale mechanisme van het oplegslot maakt het voor het batterijverbruik niet uit of de deur al dan niet klemt. Daarnaast wordt er alleen energie gebruikt op het moment dat het slot ontgrendeld wordt. Op basis van bovenstaande gegevens en uitgevoerde duurproeven en berekeningen is de verwachting dat de batterijen 1 maal per jaar vervangen moeten worden indien een deur per dag 15 maal van slot en 15 maal op slot wordt gedaan.

Wij willen graag gebruik blijven maken van het sluitsysteem zoals dat bij ons in gebruik is. Is het mogelijk om de Telelock® motorcilinder met ons sluitsysteem te gebruiken?

De Telelock® motorcilinder is getest met verschillende cilinders van verschillende fabrikanten. Veel fabrikanten leveren geschikte cilinders welke gekoppeld kunnen worden aan het motordeel van de Telelock® motorcilinder. Indien u opgeeft welke cilinders en welk sluitsysteem u gebruikt, kunnen wij controleren of deze geschikt is. Standaard wordt er een SKG***®-Telelock® veiligheidscilinder op het motordeel gemonteerd welke geschikt is voor algemeen gebruik.

Hoe sterk is de motorcilinder, kan deze zwaar draaiende sloten wel van slot draaien?

De Telelock® motorcilinder levert een maximaal continue- moment van 1,2 Nmen een maximaal piekmoment van 3,4 Nm. Omdat met name deze laatste voor de meeste sloten veel te hoog is, worden de genoemde waardes elektronisch begrenst en geregeld. De standaard instellingen voor de begrenzing zijn 1 Nm voor het continue-moment en 1,6Nm voor het piekmoment. Deze waardes kunnen zo nodig door een ter zake kundige installateur naar boven of beneden bijgesteld worden. De standaard instelling is bepaald op basis van proefnemingen met verschillende sloten van verschillende fabrikanten.Momenten groter dan de standaard ingestelde waardes kunnen schade aan de sloten veroorzaken.

Wij maken op dit moment gebruik van sleutelkluisjes en ervaren daarbij een hoge mate van verantwoordelijkheid met betrekking tot de sleutels van de cliënten en daarmee voor de sleutels van het personeel. Een enkele sleutel van het personeel past op heel veel kluizen. Dit resulteert in ongewenste en vaak onverantwoorde situaties op het moment dat een personeelssleutel zoek raakt. Kunt u iets vertellen over hoe dat met de Telelock® sloten geregeld is?

Telelock® heeft bij een aantal zorgorganisatie geïnventariseerd welke behoefte er is op het gebied van sleutelbeheer en sleutelverantwoordelijkheden. Daaruit kwam naar voren dat er een toenemende behoefte is om de verantwoordelijkheid van de sleutel van de cliënt bij de cliënt zelf neer te leggen. Daarnaast is er behoefte om toch op een eenvoudig en vooral snelle manier de toegang door het personeel te kunnen regelen en controleren. Het beheerplatform voor de Telelock® producten beantwoord aan beide vragen. Uiteraard kunnen al dan niet zoekgeraakte elektronische sleutels snel en adequaat de toegang worden geweigerd.

Wij willen graag vanuit het in de woning aanwezige zorgoproep- en domoticasysteem de deur kunnen openen. Welke mogelijkheden biedt Telelock® hiervoor?

Standaard is er een Communicatie Module beschikbaar waarmee op een eenvoudige manier de deur via systemen van derden van slot of op slot kan worden gedraaid. Daarnaast kan via deze module bijvoorbeeld de batterijstatus van de motorcilinder of oplegslot worden doorgegeven.

De door jullie aangeboden Communicatie Module is een hele interessante module voor het koppelen van systemen. Wij zouden echter graag op een andere manier met jullie producten integreren. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

Integratie op een manier die exact aansluit op uw wensen of op de wensen van uw klanten blijkt iedere keer weer maatwerk te zijn. Telelock® is ontwikkeld in Nederland voor de Nederlandse markt. Onze ontwikkelaars staan open voor een gesprek om uw integratiewensen te bespreken.

Maakt jullie motorcilinder gebruik van een SKG ** of een SKG*** cilinder met certificaat?

Standaard wordt gebruik gemaakt van een SKG***® cilinder waarvan de sleutels alleen mét certificaat bijgemaakt kunnen worden.Dit is bewust gedaan om het illegaal bij maken van sleutels uit te sluiten zodat de gebruiker altijd 100% zeker is dat er geen kopieën in omloop zijn. Het systeem is gepatenteerd en er wordt bij elk slot een certificaat afgegeven waarmee de gebruiker snel en veilig sleutels kan bijbestellen bij DLC Care B.V. Het pasje blijft dus in bezit van de gebruiker.

Met welke telefoons kunnen de Telelock® producten samenwerken?

Standaard werken de Telelock® producten samen met moderne smartphones welke zijn voorzien van Android 4.3 of Apple IOS 5.0 Deze smartphones moeten beschikken over Bluetooth 4.0 of hoger met Bluetooth Low Energie (BLE) enBluetooth smart ready zijn. Ondersteuning voor toestellen met IOS zal bij introductie van de Telelock® producten nog niet beschikbaar zijn.

De Telelock® producten zijn getest met de volgende smartphones:

  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy S5 mini
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S4 mini
  • LG L90
  • LG L70
  • HTC One
  • Oneplus One
  • Wiko GOA

Indien uw telefoon niet in bovenstaande lijst staat wil dat niet zeggen dat de Telelock® producten niet met uw telefoon samenwerken, het geeft alleen aan dat wij de werking met uw telefoon nog niet hebben getest.

Zijn er extra kastje nodig om met de Telelock® producten te communiceren?

Indien u gebruik maakt van een geschikte smartphone, wordt er door de smartphone direct met de motorcilinder, het oplegslot of de universele deurcontroller gecommuniceerd en zijn er GEEN extra kastjes nodig.

U geeft aan gebruik te maken van Bluetooth. Hoeveel sloten kunnen er met een telefoon worden gepaired en hoeveel telefoons kunnen er met een slot worden gepaired?

Telelock® maakt gebruik van Bluetooth Low Energy. Daarbij ispairing tussen telefoon en slot niet nodig is. Hier zijn bij onze oplossing dus geen beperkingen te verwachten.

Indien de bewoner zelf ook gebruik maakt van een smartphone met APP voor de Telelock® cilinder, houdt de telefoon van de bewoner de verbinding met de cilinder dan niet vast, waardoor de verzorgenden niet naar binnen kunnen?

Tussen de Telelock® motorcilinder en een Telelock® APP worden de verbindingen zodanig onderhouden dat de ene smartphone nooit de andere zal blokkeren.

Wij willen graag gebruik maken van ‘gewone’ eenvoudige mobiele telefoons, welke mogelijkheden heeft u daarvoor.

Vrijwel alle telefoons (mobiel en vast) die de afgelopen 10 jaar op de Nederlandse markt zijn gebracht kunnen worden gebruikt om de deur, voorzien van een Telelock® product, te openen. Daarvoor is een additioneel kastje nodig welke in de meterkast in de buurt van de voordeur met de Telelock® motorcilinder of oplegslot geplaatst kan worden.

Is het mogelijk om de deur automatisch op slot te draaien zodra de deur wordt gesloten?

Ja, dat is mogelijk indien aan de motorcilinder kan een (optioneel verkrijgbare) deurstandsensor wordt gekoppeld. De tijd tussen sluiten van de deur en het op slot draaien is daarbij instelbaar.

Kan de deurstand ook naar andere systemen worden doorgegeven?

Zowel de motorcilinder, het oplegslot en de universele deurcontroller beschikken over een ingang voor een deurstandsensor. De status van deze sensor kan via de Communicatie Module aan andere systemen beschikbaar worden gesteld.