Het sleutelbeheer binnen de thuiszorg is een veiligheidsrisico voor zowel cliënt als verzorgende en daarnaast een grote kostenpost.
Om zorg te kunnen leveren moet een cliënt een sleutel van zijn woning afgeven aan een thuiszorgorganisatie die dan opgeborgen wordt in een sleutelkluis aan of bij de voordeur van de woning.

Het aantal deuropeningen in Nederland door de thuiszorg, mantelzorg enz. ligt gemiddeld op 200.000 keer per dag. (Bron CBS)
Logisch dat sleutels kwijtraken, gekopieerd worden en vergeten wordt om terug te plaatsen in de sleutelkluis bij de woning met alle gevolgen van dien.

Extra rijtijden, administratie en het wachten op een collega met de sleutel verhogen de kosten aanzienlijk.
Ook zijn zichtbare sleutelkluizen “in welke vorm en uitvoering dan ook” niet veilig.

Mobiele telefoon als digitale sleutel is de oplossing
Telelock vervangt de traditionele sleutel door een digitale sleutel voor de thuiszorg. Een cliënt behoud toegang tot zijn woning met zijn eigen mechanische sleutels en aan de buitenzijde van de woning is niets zichtbaar. Uniek is dat standaard de mogelijkheid aanwezig is dat de cliënt bepaalt aan wie deze digitale sleutel uitgegeven wordt. Dit kan een thuiszorgorganisatie zijn maar ook mantelzorg, apotheek, huisarts enz. kunnen een digitale sleutel ontvangen waarmee zij toegang tot de woning van de cliënt kunnen krijgen.
Veiligheid en zelfregie gewaarborgd
De productlijn van Telelock is compleet en voldoet aan Nederlandse wettelijke bepalingen waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt voor cliënt en zorgverlener en waarbij aanzienlijke besparingen in kosten voor organisaties mogelijk zijn.

De cliënt kan bepalen wie toegang heeft tot zijn woning en kan nog steeds zelf gebruik maken van zijn traditionele sleutel zonder deze af te moeten geven aan derden.

Unieke eigenschappen
De eigenschappen van de Telelock producten en software zijn uniek en specifiek afgestemd op de thuiszorg in Nederland. Bij deze Nederlandse ontwikkeling is gebruik gemaakt van praktijksituaties met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, zorgcoöperaties en woningbouwverenigingen. Juist door deze unieke eigenschappen garandeert Telelock voor cliënten en zorgverleners veiligheid en geborgenheid op een manier die hiervoor niet mogelijk was.
Alleen een echte Telelock® heeft unieke eigenschappen zowel mechanisch als elektronisch. Telelock® is bedacht en ontwikkeld vanuit de praktijk in de Nederlandse thuiszorg, is een totaal concept en heeft toevoegingen en eigenschappen die niet terug te vinden zijn in producten waarvan men denkt of beweert dat ze hetzelfde of gelijkwaardig zijn.